بینج بار در ادامه مسیر خود به دنبال توسعه سبد محصولات خود می باشد. شما می توانید محصولات مورد نیاز خود را به صورت پیشنهاد مطرح کنید تا در صورت امکان آن را در برنامه توسعه بینج بار قرار دهیم.

در صورت امکان تامین محصول پیشنهادی، می توانید اطلاعات خود را برای ما ثبت نمایید تا کارشناسان ما در اولین فرصت جهت هماهنگی های لازم با شما تماس بگیرند.