دوره های کشت

کشت اول برنج :

در شمال کشور کشاورزان مازندرانی تقریبا از اوایل فروردین شروع به کشت برنج کرده و تا فصل برداشت که اواخر تیر ماه میباشد را مشغول شالیکاری هستند که این مدت از زراعت را کشت اول برنج گویند.

رتون (دونوج):

برخی از کشاورزان در صورتی که آب در دسترس داشته باشند، بلافاصله پس از برداشت کشت اول، زمین های شالیزاری را دوباره آبیاری کرده (بدون هیچ شخمی و یا بذر پاشی و یا نشاء کاری) و با دادن کود و محلول های تقویتی، ساقه باقی مانده از کشت اول گیاه را وادار به جوانه زنی و پنجه زنی کرده و این بار در مدت کوتاه تری (حدوداً دو ماه) شلتوک برنج از خوشه ها نمایان میشود. کشت رتون معمولا از اواسط تیرماه شروع و تا اواسط شهریور به طول میانجامد.

کشت دوم :

اکثر مردم کشور کشت دوم را با رتون اشتباه میگیرند یا هر دو را شبیه هم میدانند. در مورد کشت رتون که توضیح داده شده است ولی در مورد کشت دوم باید گفت با توجه به شرایط منطقه و وضعیت اب هوایی آن مکان، شالیکاران شروع به کشت دوم برنج میکنند بدین صورت که بلافاصله بعد از کشت اوّل، زمین های شالیزاری را شخم زده و غرباب میکنند و در گوشه ای از زمین به مانند کشت اول خزانه شالی را آماده کرده و پس از چند روز نشاء کاری صورت میگیرد. و درواقع می شود گفت در کشت اول و کشت دوم برنج هیچی فرقی از نظر اماده سازی زمین و نشاء کاری وجود ندارد فقط ذکر این نکته مهم است که در کشت دوم از ارقام زود رس استفاده می شود تا که سرمای پاییز به شالی های برنج آسیب نرساند و به مرحله خوشه دهی برسند. کیفیت کشت اول برنج بهتر است یا کشت دوم و یا رتون؟ کیفیت برنج در درجه اول به نوع رقمی که کشت میشود، وابسته است ولی تفاوت در کیفیت برنج کشت اول، دوم، و رتون (دونوج) به برخی دلایل دیگر نیز ارتباط دارد که در ذیل به آن اشاره میشود. در ۴ ماهه اول سال، شبهای مازندران به تدریج گرما بیشتر میشود ولی در ۴ ماه دوم سال این حالت بر عکس می شود، یعنی با گذشت زمان ما شبهای سرد تری را خواهیم داشت که در نتیجه این اختلاف دمای شب و روز (روز های گرم و شب های سرد ) باعث می شود که سرعت متابولیسم گیاه کاهش یافته و در نتیجه عطر برنج زیادتر از کشت اول باشد. همچنین طول دوره پر شدن دانه های برنج (زمان انتقال مواد غذایی به درون خوشه ها) در کشت اول نسبت به کشت دوم بسیار کم است که متاثر از شرایط آب و هوایی است. این اختلاف زمان در دوره پرشدن خوشهها باعث می شود که برنج کشت دوم فرصت بیشتری برای پر شدن دانه ها داشته باشد و تمام مواد غذایی را به طور کامل در خوشهها انتقال دهد که در نتیجه باعث میشود برنج های کشت دوم قطور تر از برنج های کشت اول باشد و ری آمدن و پخت بیشتری (اگر برای یک نفر به طور مثال ۱۰۰ گرم برنج کشت اول نیاز باشد، برای برنج کشت دوم ۸۰ گرم نیاز است) نسبت به کشت اول داشته باشد. پس به طور کلی میتوان گفت برنج کشت دوم خوش عطر تر، قطور تر و پخت بیشتری نسبت به برنجهای کشت اول دارند. تمامی نکات گفته شده در رابطه با کشت دوم، برای برنج رتون نیز صداق است. در شمال کشور قیمت برنجها به ترتیب از گرانترین به ارزان ترین مربوط به کشت رتون، کشت دوم و کشت اول است.

دیدگاه بگذارید