پست های برچسب شده "نگهداری برنج"

یکی از دغدغه های افرادی که در منزل برنج نگهداری می کنند، نحوه صحیح نگهداری برنج می باشد، تا از آفت زدگی و حمله حشرات جلوگیری کنند. به طور معمول برنج های با کیفیت بعد از گذشت حدودا یک سال (از زمان تبدیل به برنج سفید) به شدت در معرض آفات قرار میگیرند. بنابراین لازم است نکاتی را رعایت کنید تا این احتمال را به حداقل برسانید. در ادامه به نکاتی در رابطه با جلوگیری از آفت زدگی و راهکارهایی برای رفع آفت اشاره می کنیم.

X