پست های برچسب شده "ویروس"

وقتی خبر از تعطیلی اداره‌ها و شرکت‌ها به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شد، ما هم برای حفظ سلامت بچه‌های تیم بینج بار سعی کردیم تا جایی که میشه از دور کاری برای پیشبرد کار‌ها استفاده کنیم و اکثر جلسات شرکت رو بصورت ویدیو کنفرانس برگزار کنیم.

X