پست های برچسب شده "پرمحصول"

رقم فجر بدون تردید دارای بالاترین کیفیت پخت در بین ارقام پر محصول است که از شجره این رقم می توان گفت به صورت وارداتی از موسسه بین‌المللی تحقیقات برنج فیلیپین(IRRI) توسط اقای احمد اشراقی عضو هیات مدیره انجمن برنج کشور در سال ۱۳۸۰ معرفی شد.

در بین ارقام اصلاحی، رقم شیرودی جایگاه اول سطح زیر کشت در استان مازندران و کشور را به خود اختصاص داده و در حال حاضر براورد می شود که این سطح به بیش از ۳۰۰۰۰ هکتار از اراضی استان مازندران و ۲۰۰۰۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور باشد.

X