کشاورزان عزیز جهت عضویت و ثبت نام در سامانه بینج بار، کافیست نام ، نام خانوادگی و شماره تماس خود را به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۸۸۸۰۰۸۸ پیامک کرده و یا با واحد جذب کشاورزان تماس حاصل فرمایند.

شماره تماس جهت عضویت:  ۲۸۴۲۹۰۸۸-۰۲۱ (داخلی ۴ – واحد جذب کشاورزان)