از نظر حقوقی، در معاملات سایت فروشگاه مجازی بینج بار ، تامین کنندگان سایت بینج بار به عنوان فروشنده و کاربر اینترنتی سفارش دهنده به عنوان خریدار تلقی می شوند. فروش کالا بر مبنای نوع و مقداری صورت می گیرد که کاربر سفارش دهنده آنرا در سایت فروشگاه مجازی بینج بار درج نموده و یا با کارشناس فروش بینج بار هماهنگ کرده است.

ارزش کالا یا کالاهای سفارش داده شده طبق فهرست قیمت سایت محاسبه شده و شامل کلیه مالیات ها و عوارض فروش خواهد بود تنها مبلغی که در موارد معین به قیمت کالا اضافه می شود، هزینه ارسال و بیمه کالا خواهد بود.

فروشنده متعهد است با رعایت سیاستهای معین ارسال کالا، سفارش را در آن مکان تحویل دهد. در صورت عدم حضور خریدار در مکان تعیین شده، این فروشگاه هزینه های مربوطه را از خریدار طلب خواهد نمود. در صورتی که فروشنده به دلایل  خارج اراده مانند تعطیلی و… ، توان تحویل کالا را در موعد مقرر نداشته باشد و طرفین درباره یک موعد جدید به توافق نرسند، خریدار حق دارد بدون هیچگونه هزینه ای سفارش را فسخ نماید.

خریدار با تحویل کالای ارسال شده ، اعلام ضایت خود را از نوع، تعداد و سلامت کالا ابراز می نماید.

در صورت عدم توافق از کیفیت محصول شرکت بینج بار به عنوان داور بین طرفین می باشد.

نکته : چنانچه محصول ارسالی فروشنده با ادعای  اولیه فروشنده در هنگام ثبت کالا مغایر باشد، فروشنده موظف است نسبت به عودت کل هزینه پرداختی به علاوه 10درصد خسارت شامل هزینه های حمل و نقل و تاخیر در تحویل اقدام نماید. شرکت بینج بار نیز موظف به برگرداندن محصول فروشنده پس از دریافت وجه جریمه ای می باشد.

در صورت تکرار تخلف تامین کننده متخلف برای همیشه از سامانه بینج بار حذف خواهد شد.

در صورت عدم عودت وجه پرداختی تا ۴۸ ساعت پس از دریافت پیامک عدم تایید کیفیت، تامین کننده از سامانه فروش بینج بار حذف شده و شرکت بینج بار به صورت قانونی و از طریق مراجع قضایی مورد فوق را پیگیری می نماید.