پرداخت شما با موفقیت انجام شد.

شماره سفارش عنوان سفارش وزن (kg) حداقل قیمت واحد (تومان) حداکثر قیمت واحد (تومان) تاریخ ثبت نحوه ی ارتباط
1 #1012201 برنج طارم هاشمی – سورت و بوجار – منطقه گیلان 10.000 از 67.000 تا 67.600 1401/01/22 ثبت سفارش رایگان
2 #1012301 برنج فجر- تا 10 درصد شکسته – منطقه گلستان 25.000 از 53.000 تا 53.400 1401/01/23 ثبت سفارش رایگان
3 #1012302 روغن سرخ کردنی – بطری شفاف – نازگل یا غنچه 12.000 از 67.000 تا 68.000 1401/01/23 ثبت سفارش رایگان
1 #1012201 برنج طارم هاشمی – سورت و بوجار – منطقه گیلان 10.000 از 67.000 تا 67.600 1401/01/22 ثبت سفارش رایگان
2 #1012301 برنج فجر- تا 10 درصد شکسته – منطقه گلستان 25.000 از 53.000 تا 54.200 1401/01/23 ثبت سفارش رایگان
3 #1012302 روغن سرخ کردنی – بطری شفاف – نازگل یا غنچه 12.000 از 67.000 تا 67.800 1401/01/23 ثبت سفارش رایگان